SFÂNTA SCRIPTURĂ - versiunea ANANIA - www.dervent.ro

Biserica noastră


"…Locul acesta era aproape sălbatic in ceea ce priveste credinta in Dumnezeu…" "…Aceasta este prima biserica, din lemn, cu hramurile Schimbarea la Faţă si Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ridicata in Drumul Taberei, in doar 2 luni de zile…” “… Am venit aici cu mâinile goale…”

Preot Paroh, Constantin Ţincu


Parohia Parc Ghencea II din Str. Targu-Neamt nr.12, sector 6 , Bucuresti, cu hramul “Schimbarea la Faţă” a fost înfiinţată  în anul 1996 pe sectorul 3 al Parohiei Parc Ghencea I. Preotul Paroh Constantin Ţincu, numit de către Arhiepiscopia Bucureştilor, împreună cu fratele său, Preotul Emilian Ţincu, cu sprijinul de Consiliului Parohial şi al credincioşilor din această zonă, a pornit la un drum lung şi anevoios, înarmat cu principalele arme ale unui creştin adevarăt: Credinţa, Nădejdea şi Dragostea. Deoarece fondurile nu permiteau construcţia unei biserici mari, s-a hotărît, pentru început, ridicarea unei biserici mici. Astfel, pe 16 Septembrie 1996, s-a pus temelia bisericuţei din lemn cu hramul “Schimbarea la Faţă”, al carei stil arhitectonic a fost inspirat de arhitectura bisericească din zona Borsecului, mai exact, din Topliţa. Echipa de construcţie a fost adusă chiar din zona respectivă.

Temelia a fost executată cu sprijinul D-lui Director Mihai Nibeleanu cu echipa sa. La sfinţirea temeliei a luat parte Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist împreună cu cu preoţi şi diaconi. La cest eveniment au participat şi mulţi, mulţi credincioşi care au venit să fie părtaşi la începuturile primei biserici din această zonă. Cu această ocazie bisericuţa a primit şi hramul ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

Construcţia bisericii a durat 3 luni , din 18 septembrie până în 18 decembrie.

În 1997 în perioada ianuarie – martie s-au executat acoperişul, ferestrele, uşile şi tencuiala parţială a interiorului bisericii.

În paralel cu aceste lucrări, preotul paroh alături de  Consilul Parohial au hotărât împreună cu sculptorul Mocanu Alexandru executarea catapetesmei şi a stranelor astfel că în aprilie 1997, de marea sărbătoare a Floriilor s-a sfinţit (Policandrele dăruite de Cornelia şi Aurel , credincioşii Parohiei) biserica de lemn în prezenţa Preafericitului Patriarh Teoctist.

Au luat parte la această sfinţire şi sărbătoare deosebită Protoereu Iordache, Preot Profesor Academician Dumitru Popescu , Preot Consilier Ştefan Stanciu, Preot Silviu Şerbănescu, Preot Mihai Paraschivescu, Preot Paroh Ţincu Constantin, Preot Ţincu Emilian împreună cu Consiliul Parohial, Epitrop Casier Păcuraru Florin, D-nul Corneliu Paraschivescu, Gheorghe Tomoială, Arhitect Pompiliu precum şi un număr impresionant de credincioşi din tot cartierul Drumul Taberei. Biserica s-a împodobit cu icoane dăruite de credincioşi arătând întocmai ca o chilie. Dorinţa şi visul fierbinte a Părintelui Paroh Ţincu Constantin şi a credincioşilor de a construi lăcaş într-un cinstea şi mărirea lui Dumnezeu s-a materializat astfel în prima biserică din Cartierul Drumul Taberei.

În anul 1997, pe 8 septembrie s-a sfinţit şi temelia bisericii celei mari de către însuşi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane preafericitul părinte Teoctist, viitoarea biserică purtând hramul Naşterea Maicii Domnului la îndemnul Părintelui Patriarh.

Temelia s-a executat între anii 1997 – 1998 iar ridicarea acestei bisertici s-a început în vara anului 1998, terminându-se cu măreţia celor trei turle executate din metal întrucât potrivit specialiştilor au o rezistenţă mult mai mare în caz de cutremur. Materialele au fost cumpărate de credincioşii parohiei iar în ce priveşte structura şi zidirea au fost executate de domnul Mihai Nibeleanu cu echipa sa. În ceea ce priveşte manopera privind finisajele un ajutor important a fost dat de domnul Paraschivescu Cornel.

Executarea celor trei turle a fost făcută cu ajutorul domnului director Marius Teodorescu împreună cu echipa sa. Crucile din inox de pe cele trei turle au fost executate la Braşov. Concomitent cu finalizarea lucrărilor de rezistenţă ale bisericii mari s-a început şi pictarea bisericii de lemn care a durat un an, astfel că în anul 1999 s-a târnosit biserica de către însuşi Preafericitul Parinte Patriarh împreună cu numeroşi clerici şi mireni. A fost o adevarată sărbatoare.

La biserica cea mare s-au continuat lucrările de finisaje având o contribuţie deosebită Doamna Elvira Antonescu în ce priveşte procurarea de materiale: cherestea , cornier, fier pentru construcţia în special a turlei celei mari.

Dumnezeu a lucrat în chip minunat căci mulţi credincioşi au donat materiale pentru clădirea ei. O contribuţie deosebită a avut-o şi Preotul Paroh care împreună cu fratele său Preotul  Ţincu Emilian s-au implicat în mod activ în procurarea materialelor necesare. La aceste lucrări şi-a adus contribuţia şi Domnul Cornel Paraschivescu în special la finisajele interioare, exterioare şi la lumânărar. În prezent se lucrează la pictura bisericii celei mari, precum şi la construcţia aşezământului social.

Nu în ultimul rând socotim că toţi credincioşii parohiei noastre şi nu numai au contribuit fiecare după puterile lui la construirea şi pictarea lăcaşului sfânt al Domnului. Biserica a rânduit slujbe de pomenire pentru toţi credincioşii care au contribuit şi contribuie la ridicarea bisericii.

Nu a fost uşor. Credinţa, Nădejdea şi Dragostea au lucrat din plin. Nădejdea a învins deznădejdea, Credinţa a chemat oamenii, iar Dragostea a unit totul ea fiind liantul cimentul care a închegat spre veşnicie cărămizile noii biserici. Aşa se face că obstacolele apărute pe acest drum anevoios s-au transformat în mici minuni care la rândul lor au devenit cărămizile unei mari minuni ce au consolidat biserica noastră."...Suntem o mare familie unită prin dragoste şi credinţă. Nimic pe lumea aceasta nu se poate face fără iubirea de semeni, fără credinta in Dumnezeu. De cate ori am fost intr-un impas - ori ca nu mai aveam fier pentru constructie, ori ca ni se termina cimentul - ma rugam: Doamne, Dumnezeul meu, ajuta-ma sa nu-i dezamagesc pe oameni! Si adevarat, a doua zi aparea cineva si-mi spunea ca vrea sa doneze o sumă importantă de bani pentru biserica. Am plans de bucurie. Asta a fost o adevarata minune! Si au urmat multe altele, asemanatoare. Minuni facute de oameni, pentru oameni, cu ajutorul Lui Dumnezeu..."


Astfel, într-o frumoasă zi de Duminică, pe data de 17 mai 2009 a avut loc târnosirea Bisericii cu hramurile „Nasterea Maicii Domnului”, „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum” in prezenta Preafericitului Parinte Patriarh Daniel.