Biserica Noastra PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 16 Iunie 2010 18:05

"Locul acesta era aproape s?lbatic in ceea ce priveste credinta in Dumnezeu" "Aceasta este prima biserica, din lemn, cu hramurile Schimbarea la Fa?? si Sfin?ii mp?ra?i Constantin ?i Elena, ridicata in Drumul Taberei, in doar 2 luni de zile Am venit aici cu minile goale

Preot Paroh, Constantin ?incu

Parohia Parc Ghencea II din Str. Targu-Neamt nr.12, sector 6 , Bucuresti, cu hramul Schimbarea la Fa?? a fost nfiin?at? n anul 1996 pe sectorul 3 al Parohiei Parc Ghencea I. Preotul Paroh Constantin ?incu, numit de c?tre Arhiepiscopia Bucure?tilor, mpreun? cu fratele s?u, Preotul Emilian ?incu, cu sprijinul de Consiliului Parohial ?i al credincio?ilor din aceast? zon?, a pornit la un drum lung ?i anevoios, narmat cu principalele arme ale unui cre?tin adevar?t: Credin?a, N?dejdea ?i Dragostea. Deoarece fondurile nu permiteau construc?ia unei biserici mari, s-a hot?rt, pentru nceput, ridicarea unei biserici mici. Astfel, pe 16 Septembrie 1996, s-a pus temelia bisericu?ei din lemn cu hramul Schimbarea la Fa??, al carei stil arhitectonic a fost inspirat de arhitectura bisericeasc? din zona Borsecului, mai exact, din Topli?a. Echipa de construc?ie a fost adus? chiar din zona respectiv?.

Temelia a fost executat? cu sprijinul D-lui Director Mihai Nibeleanu cu echipa sa. La sfin?irea temeliei a luat parte Preafericitul P?rinte Patriarh Teoctist mpreun? cu cu preo?i ?i diaconi. La cest eveniment au participat ?i mul?i, mul?i credincio?i care au venit s? fie p?rta?i la nceputurile primei biserici din aceast? zon?. Cu aceast? ocazie bisericu?a a primit ?i hramul Sfin?ii mp?ra?i Constantin ?i Elena.

Construc?ia bisericii a durat 3 luni , din 18 septembrie pn? n 18 decembrie.

n 1997 n perioada ianuarie martie s-au executat acoperi?ul, ferestrele, u?ile ?i tencuiala par?ial? a interiorului bisericii.

n paralel cu aceste lucr?ri, preotul paroh al?turi de Consilul Parohial au hot?rt mpreun? cu sculptorul Mocanu Alexandru executarea catapetesmei ?i a stranelor astfel c? n aprilie 1997, de marea s?rb?toare a Floriilor s-a sfin?it (Policandrele d?ruite de Cornelia ?i Aurel , credincio?ii Parohiei) biserica de lemn n prezen?a Preafericitului Patriarh Teoctist.

Au luat parte la aceast? sfin?ire ?i s?rb?toare deosebit? Protoereu Iordache, Preot Profesor Academician Dumitru Popescu , Preot Consilier ?tefan Stanciu, Preot Silviu ?erb?nescu, Preot Mihai Paraschivescu, Preot Paroh ?incu Constantin, Preot ?incu Emilian mpreun? cu Consiliul Parohial, Epitrop Casier P?curaru Florin, D-nul Corneliu Paraschivescu, Gheorghe Tomoial?, Arhitect Pompiliu precum ?i un num?r impresionant de credincio?i din tot cartierul Drumul Taberei. Biserica s-a mpodobit cu icoane d?ruite de credincio?i ar?tnd ntocmai ca o chilie. Dorin?a ?i visul fierbinte a P?rintelui Paroh ?incu Constantin ?i a credincio?ilor de a construi l?ca? ntr-un cinstea ?i m?rirea lui Dumnezeu s-a materializat astfel n prima biseric? din Cartierul Drumul Taberei.

n anul 1997, pe 8 septembrie s-a sfin?it ?i temelia bisericii celei mari de c?tre nsu?i Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane preafericitul p?rinte Teoctist, viitoarea biseric? purtnd hramul Na?terea Maicii Domnului la ndemnul P?rintelui Patriarh.

Temelia s-a executat ntre anii 1997 1998 iar ridicarea acestei bisertici s-a nceput n vara anului 1998, terminndu-se cu m?re?ia celor trei turle executate din metal ntruct potrivit speciali?tilor au o rezisten?? mult mai mare n caz de cutremur. Materialele au fost cump?rate de credincio?ii parohiei iar n ce prive?te structura ?i zidirea au fost executate de domnul Mihai Nibeleanu cu echipa sa. n ceea ce prive?te manopera privind finisajele un ajutor important a fost dat de domnul Paraschivescu Cornel.

Executarea celor trei turle a fost f?cut? cu ajutorul domnului director Marius Teodorescu mpreun? cu echipa sa. Crucile din inox de pe cele trei turle au fost executate la Bra?ov. Concomitent cu finalizarea lucr?rilor de rezisten?? ale bisericii mari s-a nceput ?i pictarea bisericii de lemn care a durat un an, astfel c? n anul 1999 s-a trnosit biserica de c?tre nsu?i Preafericitul Parinte Patriarh mpreun? cu numero?i clerici ?i mireni. A fost o adevarat? s?rbatoare.

La biserica cea mare s-au continuat lucr?rile de finisaje avnd o contribu?ie deosebit? Doamna Elvira Antonescu n ce prive?te procurarea de materiale: cherestea , cornier, fier pentru construc?ia n special a turlei celei mari.

Dumnezeu a lucrat n chip minunat c?ci mul?i credincio?i au donat materiale pentru cl?direa ei. O contribu?ie deosebit? a avut-o ?i Preotul Paroh care mpreun? cu fratele s?u Preotul ?incu Emilian s-au implicat n mod activ n procurarea materialelor necesare. La aceste lucr?ri ?i-a adus contribu?ia ?i Domnul Cornel Paraschivescu n special la finisajele interioare, exterioare ?i la lumn?rar. n prezent se lucreaz? la pictura bisericii celei mari, precum ?i la construc?ia a?ez?mntului social.

Nu n ultimul rnd socotim c? to?i credincio?ii parohiei noastre ?i nu numai au contribuit fiecare dup? puterile lui la construirea ?i pictarea l?ca?ului sfnt al Domnului. Biserica a rnduit slujbe de pomenire pentru to?i credincio?ii care au contribuit ?i contribuie la ridicarea bisericii.

Nu a fost u?or. Credin?a, N?dejdea ?i Dragostea au lucrat din plin. N?dejdea a nvins dezn?dejdea, Credin?a a chemat oamenii, iar Dragostea a unit totul ea fiind liantul cimentul care a nchegat spre ve?nicie c?r?mizile noii biserici. A?a se face c? obstacolele ap?rute pe acest drum anevoios s-au transformat n mici minuni care la rndul lor au devenit c?r?mizile unei mari minuni ce au consolidat biserica noastr?."...Suntem o mare familie unit? prin dragoste ?i credin??. Nimic pe lumea aceasta nu se poate face f?r? iubirea de semeni, f?r? credinta in Dumnezeu. De cate ori am fost intr-un impas - ori ca nu mai aveam fier pentru constructie, ori ca ni se termina cimentul - ma rugam: Doamne, Dumnezeul meu, ajuta-ma sa nu-i dezamagesc pe oameni! Si adevarat, a doua zi aparea cineva si-mi spunea ca vrea sa doneze o sum? important? de bani pentru biserica. Am plans de bucurie. Asta a fost o adevarata minune! Si au urmat multe altele, asemanatoare. Minuni facute de oameni, pentru oameni, cu ajutorul Lui Dumnezeu..."

Astfel, ntr-o frumoas? zi de Duminic?, pe data de 17 mai 2009 a avut loc trnosirea Bisericii cu hramurile Nasterea Maicii Domnului, Sfin?ii mp?ra?i Constantin ?i Elena ?i Sfntul Mucenic Emilian de la Durostorum in prezenta Preafericitului Parinte Patriarh Daniel.

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Iunie 2010 18:32
 
(c) 2009 - Parohia Nasterea Maicii Domnului - Drumul Taberei